Stavebný dozor :  Zateplenie Bytového domu ul. Mieru v Trstenej 2015

Stavebný dozor:  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Trstenej 2013, 2014

Stavebný dozor:  Stavebné úpravy domu ul. Mieru Trstená 2011

Stavebný dozor: Zateplenie a stavebné úpravy ELKOND HHK Trstená