Odborný posudok Pre Vašu orientáciu Vám vyhotovím na základe Vašich podkladov  Odborný posudok, kde vypočítam trhovú cenu Vašej nehnuteľnosti na účely usporiadania dedičstva, prípadne  prevod nehnuteľnosti. Odborný posudok bude vyhotovený programom pre oceňovanie nehnuteľností HYPO  a zároveň podľa predpisov: -Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov -Vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. -Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov Upozorňujem, že vyhotovený Odborný posudok nie je Znalecký posudok, ktorý vyžadujú bežne napr.  banky pre zabezpečenie úverov.  Vyhotovený Odborný posudok o trhovej cene nehnuteľnosti Vám bude slúžiť iba pre Vašu vlastnú orientáciu  o trhovej cene nehnuteľnosti. Podklady pre spracovanie odborného posudku o trhovej cene nehnuteľnosti:
-  výpis z listu vlastníctva - LV  z katastrálneho portálu na internete -  kopia katastrálnej mapy         z  katastrálneho portálu na internete -  doklad o veku domu, kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, -  pôdorysy podlaží, -  stavebné povolenie -  projektová dokumentácia  Zároveň Vám ponúkame odborné posúdenie technického stavu Vašej nehnuteľnosti so stanovením možných rizík súvisiacich s kúpou a predajom nehnuteľnosti.   Technická inšpekcia nehnuteľností    Plánujete kúpu nejakej nehnuteľnosti a ako nový obyvateľ chcete získať priestory v čo najlepšom stave, takže by ste mali poznať všetky detaily a vedieť, do čoho idete. Bez spolupráce s kvalifikovanou osobou, ktorá pracuje nezávisle a vie sa pohybovať v stavebnej oblasti len ťažko zistíte skryté chyby. Čo je účelom technickej inšpekcie nehnuteľnosti : • odborné posúdenie kompletného technického stavu skúmanej nehnuteľnosti • odhalenie všetkých skrytých závad, ktoré znehodnocujú nehnuteľnosť • kompletné preskúmanie nehnuteľnosti • kvalifikované posúdenie vzduchotesnosti, hlučnosti, tepelnej akumulácie obvodového muriva • informovanie objednávateľa o všetkých závadách a možnostiach a spôsoboch vykonania opráv • vydanie kompletnej odborne vypracovanej správy o všetkých zistených skutočnostiach Pokiaľ chcete naozaj predísť prípadným neočakávaným komplikáciám v budúcnosti, využite technickú inšpekciu nehnuteľnosti a zistite, v akom stave je vytypovaná budova. Cena vykonania technickej inšpekcie tvorí v porovnaní s hodnotou nehnuteľnosti zanedbateľnú čiastku. Technickú inšpekciu vykonávam osobne ako stavebný inžinier som: – riadne kvalifikovanou a spôsobilou osobou zapísanou medzi stavebnými inžiniermi – skúseným odborníkom, ktorý má potrebnú prax a ponúka aj dostatok referencií – nezávislým odborníkom, ktorý sa v tejto oblasti patrične vyzná a prináša cenné rady
    Referencie:  Stanovenie všeobecnej hodnoty - trhovej ceny nehnuteľností   2002 V roku 2002 som vyhotovil  14  znaleckých posudkov vo veci ohodnotenia nehnuteľností v katastrálnom území obcí: Novoť, Zábiedovo, S. Dubová, Vrútky, Bobrov, Liesek, Zuberec, Nižná Nad Oravou   2003 V roku 2002 som vyhotovil  30  znaleckých posudkov vo veci ohodnotenia nehnuteľností  v katastrálnom území obcí: Zuberec, Tvrdošín, Nižná Nad Oravou, Chlebnice, Bratislava, Oravská Polhora.   2004 V roku 2002 som vyhotovil  33  znaleckých posudkov vo veci ohodnotenia nehnuteľností v katastrálnom území obcí: Zábiedovo, Trstená, Suchá Hora, Zuberec, Liesek, Zuberec, Nižná Nad Oravou, Tvrdošín   2005 V roku 2005 som vyhotovil  19 znaleckých posudkov vo veci ohodnotenia nehnuteľností v katastrálnom území obcí: Zuberec, Trstená, Liesek, Brezovica, Suchá Hora, Čimhová   2006 V roku 2006 som vyhotovil 22 znaleckých posudkov v katastrálnom území obcí:  Trstená, Dlhá Nad Oravou, Zuberec, Liesek, Vitanová, Habovka, Suchá hora, Tvrdošín, Oravský Biely Potok,   2007 V roku 2007 som vyhotovil 13 znaleckých posudkov v katastroch obcí: Trstená, Tvrdošín, Zuberec,   2008 V roku 2008 som vyhotovil 16 znaleckých posudkov v katastroch obcí: Tvrdošín, Trstená, Zuberec, Nižná Nad Oravou,
poyenok šebek 023

Zuberec

Babín

Kornel poláčik 005

Trstená

Foto grešš nový nadstavba 008

Tvrdošín